Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
"Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 63, 2-9
Tytuł: Tęsknota za Bogiem
Incipit: Boże, mój Boże, szukam Ciebie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 595
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 595
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 847
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 568
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 524
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 580
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 726

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum