Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 61
Modlitwa wygnańca
Modlitwa sprawiedliwego, który ma nadzieję radości wiecznej (św. Hilary)

Usłysz, Boże, moje wołanie, *
zważ na moją modlitwę.
Do Ciebie wołam z krańców ziemi, †
gdy słabnie moje serce. *
Na skałę mnie wprowadź zbyt dla mnie wysoką.
Bo Ty jesteś dla mnie obroną, *
wieżą warowną przeciwko wrogowi.
Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku, *
chronić się w cieniu Twych skrzydeł.
Bo Ty, Boże, wysłuchujesz mych ślubów *
i spełniasz życzenia tych, którzy wielbią Twoje imię.
Przydawaj dni do dni króla, *
niech dorówna latami wszystkim pokoleniom.
Niech na wieki króluje przed Bogiem, *
ześlij łaskę i wierność, aby go strzegły.
Wówczas zawsze będę opiewał Twe imię *
i dnia każdego wypełniał moje śluby.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 61
Tytuł: Modlitwa wygnańca
Incipit: Usłysz, Boże, moje wołanie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 755
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 756
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1025
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 516, 785
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 741
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 797
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 942

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum