Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 43
Tęsknota za świątynią
Przyszedłem na świat jako światło (J 12, 46)

Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie †
i broń mojej sprawy przeciw ludowi nie znającemu litości, *
wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego.
Ty bowiem, Boże, jesteś ucieczką moją. †
Dlaczego mnie odrzuciłeś? *
Czemu chodzę smutny i gnębiony przez wroga?
Ześlij światłość i wierność swoją, *
niech one mnie wiodą,
Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą *
i do Twoich przybytków.
I przystąpię do ołtarza Bożego, †
do Boga, który jest moim weselem i radością, *
i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, Boże, mój Boże!
Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, *
i czemu trwożysz się we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: *
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 43
Tytuł: Tęsknota za świątynią
Incipit: Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 703
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 703
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 966
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 714
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 670
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 726
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 869

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum