Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 32
Szczęście uwolnionego od winy
Dawid wypowiada pochwałę człowieka, którego Bóg usprawiedliwił niezależnie od uczynków (Rz 4, 6)

Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, *
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Gdy milczałem, wysychały me kości *
wśród codziennych moich jęków.
Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, *
z sił opadłem jak w czas letniej spiekoty.
Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. †
Rzekłem: "Wyznaję mą nieprawość Panu", *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, *
gdy znajdzie się w potrzebie.
Choćby nawet wezbrały wody, *
fale go nie dosięgną.
Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku *
i dasz mi radość mego ocalenia.
"Będę cię uczył i wskażę drogę, którą pójdziesz, *
mój wzrok będzie czuwał nad tobą.
Ale nie bądź jak muł i koń bez rozumu, †
można je okiełznać tylko wędzidłem, *
inaczej nie podejdą do ciebie".
Liczne są cierpienia grzesznika, *
ufających Panu łaska ogarnia.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *
radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 32
Tytuł: Szczęście uwolnionego od winy
Incipit: Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 647
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 647
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 906
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 641
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 597
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 652
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 796

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum