Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 31, 2-6
Ufna modlitwa w cierpieniu
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23, 46)

Panie, do Ciebie się uciekam, †
niech nigdy nie doznam zawodu, *
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twego ucha, *
pośpiesz, aby mnie ocalić!
Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, *
bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego, *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 31, 2-6
Tytuł: Ufna modlitwa w cierpieniu
Incipit: Panie, do Ciebie się uciekam
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 937
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 942
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1221
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1029
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 985
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1055
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1181

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum