Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 26
Ufna modlitwa sprawiedliwego
Wybrał nas Bóg w Chrystusie, abyśmy byli święci i nieskalani (Ef 1, 4)

Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie, †
bo postępowałem nienagannie *
i nie wahałem się pokładając nadzieję w Panu.
Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, *
zbadaj me sumienie i serce.
Bo przed moimi oczyma łaskawość Twa stoi *
i postępuję w Twojej prawdzie.
Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi *
ani się nie spotykam z niegodziwcami.
Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców *
i nie przestaję z występnymi.
Umywam moje ręce na znak niewinności *
i obchodzę Twój ołtarz, Panie,
By głośno śpiewać o Twojej chwale *
i opowiadać o wszystkich Twych cudach.
Miłuję, Panie, dom, w którym mieszkasz, *
i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała.
Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, *
a życia mojego z mężami krwawymi.
W ich ręku zbrodnia, *
a ich prawica pełna jest przekupstwa.
Ja zaś kroczę w mojej niewinności, *
wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną.
Na równej drodze stoi moja stopa, *
na zgromadzeniach błogosławię Pana.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 26
Tytuł: Ufna modlitwa sprawiedliwego
Incipit: Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 657
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 657
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 916
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 653
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 609
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 665
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 809

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum