Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 24
Pan wkracza do świątyni
Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
"Któż jest tym Królem chwały?" †
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
"Któż jest tym Królem chwały?" *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 24
Tytuł: Pan wkracza do świątyni
Incipit: Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 424, 571, 618, 845, 1040, 1068
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 570, 618, 848, 1079
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 384, 442, 820, 874, 1119, 1506, 1534
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 534, 599, 907, 1385, 1410
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 490, 555, 863, 1397, 1422
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 546, 611, 919, 1427, 1452
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 419, 694, 757, 1058, 1605

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum