Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 8
Wielkość Stwórcy i godność człowieka
Bóg wszystko poddał pod stopy Chrystusa, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła (Ef 1, 22)

O Panie, nasz Panie, †
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi! *
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwnikom †
usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, *
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
Ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie, *
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 8
Tytuł: Wielkość Stwórcy i godność człowieka
Incipit: O Panie, nasz Panie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 753, 919
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 754, 925
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 438, 723, 1023, 1200
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 482, 782, 1008
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 738, 964, 1161, 1222, 1312
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 794, 1020, 1353, 1414
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 556, 940, 1159, 1486

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum