WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

8 grudnia
Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny

Zobacz także:

Bartolome Esteban Murillo: Niepokalana Maryja
Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłączyłby się ze społeczności Kościoła, stałby się odstępcą i winnym herezji.

Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci - stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego - braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.

Francisco de Zurbaran: Niepokalana Maryja Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ - według nich - przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V (+ 1572 r.) zaczęto obchodzić w całym Kościele.
W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: "Jestem Niepokalane Poczęcie".

Kościół na Wschodzie nigdy prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi nie ogłaszał, gdyż była ona tam powszechnie wyznawana i praktycznie nie miała przeciwników.
Warto zwrócić uwagę, że teologia rozróżnia niepokalane poczęcie i dziewicze poczęcie. Niepokalane poczęcie dotyczy ustrzeżenia Maryi od chwili Jej poczęcia od grzechu pierworodnego (przywilej, cud w porządku moralnym). Dziewicze poczęcie polega natomiast na tym, że Maryja poczęła w sposób dziewiczy "za sprawą Ducha Świętego" Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa (przywilej, cud w porządku natury).

Giotto: Spotkanie przy Złotej Bramie Kościół Wschodni ustalił tylko jeden typ ikonograficzny w X w. Obraz przedstawia spotkanie św. Joachima ze św. Anną przy Złotej Bramie w Jerozolimie. W tym bowiem momencie według tradycji wschodniej miał nastąpić moment poczęcia Maryi. Ikonografia zachodnia jest bogatsza i bardziej różnorodna. Do najdawniejszych typów Niepokalanej (XV w.) należy Niewiasta z Apokalipsy, "obleczona w słońce". Od czasów Lourdes powstał nowy typ. Ostatnio bardzo często spotyka się także Niepokalaną z Fatimy. Dokoła obrazu Niepokalanej często umieszczano symbole biblijne: zamknięty ogród, lilię, zwierciadło bez skazy, cedr, arkę Noego.

Niepokalana Maryja

Zgodnie z kanonem 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego w dniu dzisiejszym mamy obowiązek uczestniczyć w Eucharystii. Jednakże na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. Polacy są zwolnieni z tego obowiązku (ze względu na fakt, że nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy). Nie jesteśmy zatem zobowiązani do udziału we Mszy św. i powstrzymania się od prac niekoniecznych. Jeśli jednak mamy taką możliwość - powinniśmy wziąć udział w Eucharystii.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

    »» Nauczanie papieskie
    »» Wokół dogmatu o Niepokalanym Poczęciu
    »» Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

Nauczanie papieskie

Jan Paweł II
Niepokalana naszym wzorem
Anioł Pański, 8 grudnia 1997 r.
Jan Paweł II
Jesteś pełna łaski
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 1997 r.
Jan Paweł II
Szczególnie umiłowana przez Ojca
Anioł Pański, 8 grudnia 1998 r.
Jan Paweł II
Piękno zbawi świat
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 1998 r.
Jan Paweł II
Pełna łaski
Anioł Pański, 8 grudnia 1999 r.
Jan Paweł II
Matka Chrystusa idzie z nami
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 1999 r.
Jan Paweł II
Z Maryją w trzecie tysiąclecie
Anioł Pański, 8 grudnia 2000 r.
Jan Paweł II
Cała piękna i święta
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2000 r.
Jan Paweł II
Przez Maryję do Jezusa
Anioł Pański, 8 grudnia 2001 r.
Jan Paweł II
Okaż, że jesteś dla nas Matką
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2001 r.
Jan Paweł II
Wpatrzeni w Niepokalaną
Anioł Pański, 8 grudnia 2002 r.
Jan Paweł II
Módl się, o Matko, za nas wszystkich
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2002 r.
Jan Paweł II
Matka Słowa Wcielonego
Anioł Pański, 8 grudnia 2003 r.
Jan Paweł II
Daj nam Chrystusa, prawdziwy pokój świata
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2003 r.
Jan Paweł II
Maryja odbiciem piękna Chrystusa
Anioł Pański, 8 grudnia 2004 r.
Jan Paweł II
Prowadź nasze kroki drogami dobra
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2004 r.
 
Benedykt XVI
Maryja prowadzi nas do Boga
Anioł Pański, 8 grudnia 2005 r.
Benedykt XVI
Przewodniczka Kościoła na drogach soborowej odnowy
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2005 r.
Benedykt XVI
Pełna łaski od pierwszej chwili swego istnienia
Anioł Pański, 8 grudnia 2006 r.
Benedykt XVI
Ucz nas mówić zawsze "tak" naszemu Panu
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2006 r.
Benedykt XVI
Młodzież potrzebuje prawdziwej miłości i nadziei
Anioł Pański, 8 grudnia 2007 r.
Benedykt XVI
Maryja przypomina nam, że bez Boga
nigdy nie pokonamy nienawiści i przemocy
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2007 r.
Benedykt XVI
Niepokalana - odblask piękna, które zbawia świat
Anioł Pański, 8 grudnia 2008 r.
Benedykt XVI
W Maryi widzimy odbicie Boskiego światła
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2008 r.
Benedykt XVI
Jesteśmy dziećmi Niepokalanej Matki
Anioł Pański, 8 grudnia 2009 r.
Benedykt XVI
Hołd dla tych, którzy realizują prawo miłości
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2009 r.
Benedykt XVI
Raduj się, łaski pełna
Anioł Pański, 8 grudnia 2010 r.
Benedykt XVI
Advocata nostra
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2010 r.
Benedykt XVI
"Tak", które przybliżyło niebo ziemi
Anioł Pański, 8 grudnia 2011 r.
Benedykt XVI
Towarzyszka na drodze wiary
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2011 r.

Wokół dogmatu o Niepokalanym Poczęciu

wiara.pl
Jestem Niepokalanym Poczęciem
ks. Tomasz Horak
Najpiękniejsze Piękno
ks. J. Andrzej Duczkowski SC
150-lecie ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu
wiara.pl
Jak to było z dogmatem o Niepokalanym Poczęciu NMP?
ks. Grzegorz Kucza
Od pierwszej chwili święta
Kazimierz Pek MIC
Chwała Boga w poczęciu Maryi
bp Zbigniew Kiernikowski
W tajemnicy Niepokalanej pełnia nowego stworzenia
List pasterski na 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu
o Niepokalanym Poczęciu NMP - A.D. 2004
Gość Niedzielny
Bez grzechu pierworodnego
kard. Francis George OMI
"Błogosławiona jesteś między niewiastami"
Maryja i misja Kościoła
abp Stanisław Nowak
W Roku Maryi Niepokalanej
Olga Nadskakuła
Sens i tajemnica Niepokalanego Poczęcia
ks. Teofil Siudy
Poznawać i czcić Niepokalaną jak św. Maksymilian Kolbe
br. Mateusz Miklos
Obrońca Niepokalanego Poczęcia
Grzegorz Gęsikowski
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
ks. Jacek Żórawski
Niepokalane Poczęcie
Zdzisław Brzęk SDB
Niemodna, bo dziewica?
Jacek Salij OP
Niepokalane Poczęcie
Michał Gryczyński
Niepokalana Panna Maryja
ks. Paweł Żarkowski
Co wypada Panu Bogu?
ks. Zenon Mońka
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
o. Krystian Zdzisław Olszewski OFM
Kult Niepokalanego Poczęcia
o. Eustachy Rakoczy OSPPE
Patronka rycerstwa polskiego
ks. Michał Kaszowski
Niepokalane Poczęcie i świętość Bożej Rodzicielki
"Teologia w pytaniach i odpowiedziach"
katolik.pl
Czy w Piśmie Świętym są dowody
potwierdzające Niepokalane Poczęcie Maryi?
katolik.pl
Niepokalane Poczęcie Maryi
a dziewicze poczęcie Jezusa
ks. Włodzimierz Kwietniewski
Niepokalana
Jan Uryga
Łaski pełna
Dorota Żak
"Jam jest Niepokalane Poczęcie"
Mirosław Miarczyński
Nierozumiane Niepokalane Poczęcie
 
Perfugium
Inviolata

Na tej płycie zespół chciał wyśpiewać historię Maryi i zaprosić do spaceru Jej krokami. Na płycie znalazły się utwory praktycznie nieobecne w rzeczywistości liturgicznej czy koncertowej, są to utwory między innymi: jednego z mistrzów polskiego baroku - Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, pochodzącego z Półwyspu Iberyjskiego kompozytora Juana Frances de Iribarrena, jednego z ważniejszych kompozytorów epoki Renesansu w Polsce Cypriana Bazylika z Sieradza, Cipriano de Rore oraz wielu innych.
Schola WSD Zakonu Paulinów w Krakowie
Ave maris stella
Chorał gregoriański o Niepokalanym Poczęciu NMP

Nieszpory i Msza Święta o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w wykonaniu scholi gregoriańskiej kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie.
 
praca zbiorowa
Niepokalana Matka Chrystusa

Polskie Towarzystwo Mariologiczne we współpracy z Katedrą Mariologii KUL zorganizowały sympozjum mariologiczne z okazji 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Materiały z sympozjum zostały zebrane i opracowane w siódmym tomie Biblioteki Mariologicznej. Przeprowadzona refleksja naukowa nad nad dogmatem Niepokalanego Poczęcia ma pobudzić do zastanowienia się "nad jego aktualnością, teologiczną doniosłością oraz praktycznymi konsekwencjami".
Jan Konior SJ
Uzdrowienie przez Niepokalaną

Konferencja adresowana jest do czcicieli Niepokalanej oraz do tych wszystkich, którzy pragną poznać Jej uzdrawiającą moc.
praca zbiorowa
Nowenna ku czci Niepokalanej Dziewicy Maryi

Książka jest zbiorem modlitw i rozważań poświęconych Niepokalanej. Niepokalana Matko, Matko Chrystusa, spojrzyj z miłością na nas. Chcemy stawać się coraz bardziej podobni do Ciebie. Naucz nas żyć z Tobą dla Twojego Syna.
praca zbiorowa
Pod Twoją obronę, Niepokalana!

Praktyczny modlitewnik dla ludzi dorosłych, starszych i chorych. Wygodna, duża czcionka ułatwia korzystanie z niego osobom słabiej widzącym. Zawiera bogaty wybór modlitw, litanii, koronek, nabożeństw.
Mario Masini
Święta maryjne

W tej książce zostały przedstawione lectio divina sześciu świąt maryjnych. Każda lectio poprzedzona jest notatką streszczającą historię liturgiczną danego święta oraz syntezującą jego znaczenie. Sześć wybranych świąt przedstawia całe życie Maryi.
Roman Mazurkiewicz
Przedziwna Matka Stworzyciela swego
Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej

Książka jest obszerną i reprezentatywną antologią, ogarniającą spuściznę pięciu stuleci - od Bogurodzicy po schyłek epoki oświecenia. Zgromadzony w niej materiał, obejmujący ponad 300 utworów, pozwala nakreślić rozległą panoramę pobożności maryjnej naszych przodków.
Wilfrid Stinissed OCD
Powiedz im o Maryi

Autor prezentuje oryginalne i wszechstronne ujęcie problematyki maryjnej.
Wincenty Łaszewski
Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca
do Niepokalanego Serca Maryi

Uchwyćmy się tej ostatniej deski ratunku, jaką jest Maryja i Jej fatimskie orędzie. Przyjmijmy do serca słowa Matki Najświętszej, że "tylko Ona może nam pomóc", i szerzmy kult Jej Niepokalanego Serca poprzez praktykę nabożeństwa pięciu pierwszych sobót.
Roman Brandstaetter
Hymny maryjne

Autor to najwybitniejszy w powojennej literaturze polskiej poeta pochodzenia żydowskiego. Zafascynowany był Biblią, tematyka franciszkańską i maryjną. Czytam więc te najbardziej polskie wołania do Matki Bożej. I zapraszam: posłuchajcie! Zapraszam nawet tych, co nie wierzą.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

Radio Niepokalanów
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
(tekst i nagranie)
ks. Tomasz Schabowicz
O historii Godzinek
Bazylika św. Trójcy w Kobyłce
Godzinki - historia, budowa, schemat
Iwona Józefiak OCV
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
- "brewiarz ubogich"
Jacek Kowalski
Wyśpiewana modlitwa
ks. Tomasz Jaklewicz
Maryjny katechizm
KAI
Codziennie śpiewał Godzinki
Maria Karpluk
Ze studiów nad językiem
modlitw staropolskich: "Godzinki"
ks. Jan Sawicki
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
 
Zenon Ziółkowski
Biblijny komentarz
do Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP

Kto z nas nie zna Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny? Dogłębne zrozumienie treści Godzinek nie jest wcale łatwe. Jest w nich wiele metafor, porównań, obrazów i wyrażeń biblijnych, które wymagają komentarza. Znany biblista Zenon Ziółkowski podjął się napisać taki komentarz, który dociera do rąk Czytelników. W sposób łatwy i zarazem fachowy komentuje po kolei wszystkie figury i odniesienia biblijne Godzinek, ułatwiając ludziom zrozumienie tekstu.
ks. Wojciech Kałamarz CM
Zawitaj, pełna łaski
Wokół Godzinek o Niepokalanym Poczęciu

odzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny są nabożeństwem przez jednych znanym, lubianym i praktykowanym, przez innych - nierozumianym, a przez to i unikanym. Dla jednych i drugich niniejsza publikacja może być pomocą w pełniejszym zrozumieniu treści Godzinek. Rys historyczny, objaśnienie struktury, pochodzenie melodii, wyjaśnienie zwrotów symbolicznych, biblijnych odniesień, poszerzone o wybrzmienie znaczeń pierwotnego tekstu łacińskiego - z pewnością mogą przyczynić się do pogłębienia modlitwy, do lepszego zrozumienia tajemnicy Maryi, do ponownego lub pierwszego odkrycia piękna tekstów Godzinek.
Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski
"Przez zasługi ich skuteczne"
Godzinki staropolskie

W antologii zostały zebrane godzinki staropolskie pochodzące z XVII i XVIII wieku. Wielu z nich nie odnotowuje bibliografia Estreichera ani inne opracowania dotyczące literatury i kultury religijnej w Polsce. Antologia posiada układ tematyczny.

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Beauvais, we Francji - św. Hildemana, biskupa. Był zrazu uczniem Adalliarda i mnichem w Korbei. Trudno ustalić, kiedy powołano go na stolicę biskupią, ale w roku 814 uczestniczył już w synodzie w Noyon. Zmuszony był także uczestniczyć w ówczesnych sporach polityczno-dynastycznych. Zmarł w roku 843 lub następnym.

oraz:

św. Euchariusza z Trewiru, biskupa (+ III w.); św. Makarego z Aleksandrii, męczennika (+ 250); św. Patapiusa, pustelnika (+ VI w.)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG