WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Zajrzyj też na półkę:
Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

10 stycznia
Święty Grzegorz z Nyssy, biskup

Zobacz także:

Święty Grzegorz z Nyssy
Grzegorz urodził się w 335 r. w Cezarei Kapadockiej. Jego ojciec był retorem w szkole wymowy. Był młodszym bratem św. Bazylego, którego przypominał wyglądem zewnętrznym. Chrzest przyjął jako młodzieniec. Po ojcu obrał sobie zawód retora i wstąpił w związek małżeński.
Po śmierci małżonki poświęcił się ascezie. Za namową św. Bazylego przyjął święcenia kapłańskie i wstąpił do założonego przez niego klasztoru położonego nad Morzem Czarnym. Stamtąd powołano go w roku 371 na biskupa Nyssy (obecnie Nevsehir w Turcji). W 380 roku został wybrany metropolitą Sebasty (współcześnie Sivas).
Grzegorz znany był jako żarliwy kaznodzieja i interpretator Słowa Bożego. Uczestniczył w Soborze w Konstantynopolu (381 r.), gdzie był głównym autorem słów uzupełniających Nicejski Symbol Wiary, dotyczących nauki o Duchu Świętym. Sobór ten nazwał Grzegorza "filarem Kościoła". Dla potomnych pozostał w pamięci jako człowiek otwarty i miłujący pokój, współczujący biednym i chorym. Był jednym z najwybitniejszych teologów Kościoła Wschodniego. Jego pisma wyróżniają się subtelnością filozoficzną. Od Orygenesa zapożyczył alegoryczną metodę w interpretacji Pisma świętego. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę pism religijnych, m.in. ascetycznych i mistycznych, oraz komentarzy biblijnych. Papież św. Pius V (+ 1572) zaliczał go do doktorów Kościoła wschodniego, choć na żadnej oficjalnej liście doktorów Kościoła Grzegorz nie figuruje. Św. Grzegorz z Nyssy razem z bratem św. Bazylim i przyjacielem św. Grzegorzem z Nazjanzu nazywani są ojcami kapadockimi.
Zmarł w wieku ok. 60 lat w dniu 10 stycznia ok. 395 roku.

W ikonografii św. Grzegorz ukazywany jest jako grecki biskup. Trzyma ewangeliarz w lewej ręce, a prawą ma wyciągniętą w geście błogosławieństwa. Zazwyczaj jest przedstawiany ze św. Bazylim, od którego ma krótszą brodę i bardziej siwe włosy.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

św. Grzegorz z Nyssy
z pism ascetycznych
św. Grzegorz z Nyssy
O Judaszu
św. Grzegorz z Nyssy
O naśladowaniu Boga. Pisma ascetyczne
św. Grzegorz z Nyssy
Kazanie 1 na zmartwychwstanie Chrystusa
św. Grzegorz z Nyssy
Kazanie na Wniebowstąpienie Chrystusa
św. Grzegorz z Nyssy
Teksty
św. Grzegorz z Nyssy
O dziewictwie
 
św. Grzegorz z Nyssy
Homilie do Pieśni nad Pieśniami

Homilie, przeznaczone dla diakonisy Olimpii, a przez nią dla wspólnoty kobiet, jaką Olimpia zgromadziła wokół siebie w Konstantynopolu, pokazują Pieśń nad Pieśniami jako ilustrację drogi duszy do doskonałości, a więc są systematycznym traktatem z dziedziny życia duchowego.
św. Grzegorz z Nyssy
Homilie do Eklezjastesa

Grzegorz z Nyssy, który w swych homiliach do ksiąg biblijnych koncentrował się na zagadnieniu rozwoju duchowego, ten kierunek interpretacji obrał także w ośmiu homiliach do Księgi Eklezjastesa (czyli Koheleta). Swój komentarz doprowadził do rozdziału 3, 13.
Piotr Krzyżewski
Niewyczerpane źródła

Niewyczerpane źródła to wybór najpiękniejszych tekstów starożytnych pisarzy chrześcijańskich, homilii doktorów Kościoła, świętych. Wśród autorów są najznakomitsze nazwiska, najbardziej twórcze umysły teologiczne, m.in. św. Augustyn, św. Grzegorz z Nazjaznu, św. Bazyli Wielki, Orygenes, św. Jan Chryzostom, Tertulian, św. Tomasz z Akwinu. Zebrane tu teksty to prawdziwe diamenty myśli chrześcijańskiej: duchowe i serdeczne słowa, wymagające i pocieszające, pełne prawdy, wiary i współczucia; słowa zrodzone z doświadczenia wiary szukającej zrozumienia i wyrażającej się w czynach miłości.
 
Benedykt XVI
Św. Grzegorz z Nyssy (I)
Audiencja generalna, 29 sierpnia 2007 r.
Benedykt XVI
Św. Grzegorz z Nyssy (II)
Audiencja generalna, 5 września 2007 r.
Jan Paweł II
List apostolski Patres Ecclesiae
na 1600-lecie śmierci świętego Bazylego
Tadeusz Dzidek
Św. Grzegorz z Nyssy
"Mistrzowie teologii"
Jarosław Charkiewicz
św. Grzegorz, biskup Nyssy
Marek Wójtowicz SJ
Św. Grzegorz z Nyssy - filar Kościoła
ks. Tomasz Jaklewicz
Lot ku szczytom
Herbert Oleschko
Grzegorz z Nyssy
Tomasz Pawlikowski
Grzegorz z Nyssy
Mirosław Król
Św. Grzegorz z Nyssy
Wojciech Szczerba
Apokatastaza po Orygenesie. Casus Grzegorza z Nyssy
Marta Przyszychowska
Czy każdy z nas jest człowiekiem?
Grzegorz z Nyssy a apokatastaza
ks. Stanisław STRĘKOWSKI
Sofiologia św. Grzegorza z Nyssy
Cz. St. Bartnik
Święty Grzegorz z Nyssy. Platonizacja chrześcijaństwa
Bartosz Wieczorek
Homilie Grzegorza z Nyssy
adonai.pl
Ojcze nasz. O homilii św. Grzegorza z Nyssy
Wojciech Prus OP
Dobrze mieć ojców. O Ojcach Kościoła
Jacek Salij OP
Zerwanie zakazanego owocu
ks. Eugeniusz Florkowski
Matka Boża w nauce Ojców Kościoła - Fragmenty
Marta Przyszychowska
Nauka o łasce w dziełach świętego Grzegorza z Nyssy
 
Andrzej Wojnowski
Nie tylko o zawiści
Mała antologia tekstów dawnych i nowszych

Wybór z ojców pustyni i ojców Kościoła Wschodniego. Doskonały upominek i podstawa do rozważań i rozmyślań.
Benedykt XVI
Ojcowie Kościoła
Od Klemensa Rzymskiego do Augustyna

Niniejszy tom poświęcony jest najważniejszym pisarzom kościelnym pierwszych czterech wieków chrześcijaństwa, począwszy od Klemensa Rzymskiego (zmarłego ok. roku 100) do św. Augustyna (zmarłego w roku 430).
ks. prof. Kazimierz Panuś
Historia kaznodziejstwa

Podejmując lekturę tej książki, czytelnik ma możność popatrzeć na drogę, jaką przebyło kaznodziejstwo katolickie od posługi słowa Apostołów do nauczania Jana Pawła II.

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Cuxa, u stóp Pirenejów - św. Piotra Orseolo. Początkowo był w Wenecji dożą. Zostawszy mnichem, zasłynął z surowej ascezy. Zmarł w roku 987.

W Arezzo, w Toskanii - bł. Grzegorza X, papieża. Był archidiakonem w Liege i brał udział w krucjacie, gdy powołano go na stolicę Piotrową. Zwołał wtedy sobór do Lyonu i gorliwie starał się o pojednanie z Grekami. On też św. Bonawenturę mianował kardynałem, a św. Tomasza z Akwinu wezwał do siebie jako współpracownika. Zmarł w roku 1276.

oraz:

św. Agatona, papieża (+ 682); bł. Anny od Aniołów Monteagudo, zakonnicy (+ 1686); bł. Idziego de Bello, zakonnika (+ 1518); św. Jana Dobrego, biskupa (+ VII w.); św. Marcjana z Konstantynopola (+ 470)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG