WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Diakoni i ich posługa w Kościele

Ostatnia aktualizacja: 05.07.2012


Diakon w albie i czerwonej stule
Diakon to najniższy stopień sakramentu święceń (dwa wyższe stopnie to prezbiter - czyli "zwykły ksiądz" - oraz biskup). Nauka katolicka, wyrażona w liturgii, Urząd Nauczycielski i stała praktyka Kościoła uznają, że istnieją dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie Chrystusa: episkopat i prezbiterat. Diakonat jest przeznaczony do pomocy im i służenia. Dlatego pojęcie sacerdos - kapłan - oznacza obecnie jedynie biskupów i prezbiterów, a nie diakonów. Z tego właśnie powodu w nowych tłumaczeniach tekstów liturgicznych jest mowa np. o św. Janie Marii Vianneyu, prezbiterze - a nie, jak było dotąd, kapłanie.
Nauka katolicka przyjmuje jednak, że zarówno dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie (episkopat i prezbiterat), jak i stopień służby (diakonat), są udzielane za pośrednictwem aktu sakramentalnego nazywanego "święceniami", to znaczy przez sakrament święceń. Diakonat jest zazwyczaj przygotowaniem do przyjęcia następnego stopnia święceń. Diakoni mają rozmaite zadania, służące kapłanom: asystowanie biskupowi i kapłanowi w czasie funkcji liturgicznych, udzielanie chrztu, rozdawanie Komunii świętej, czytanie Ewangelii, przewodniczenie nabożeństwom (ale nie Eucharystii), sprawowanie sakramentaliów, asystowanie i błogosławienie małżeństwa w imieniu Kościoła na podstawie delegacji biskupa lub proboszcza, prowadzenie pogrzebu, zajmowanie się w imieniu Kościoła dziełami miłosierdzia i administracją oraz akcją społecznej pomocy.

Dalmatyka - uroczysty strój diakona Diakonów można rozpoznać po stroju przez nich noszonym podczas odprawianej liturgii - zamiast ornatu mogą nosić dalmatykę (jest nieco krótsza) albo albę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię i spiętą u dołu.

Urząd diakona swą historią sięga początków chrześcijaństwa. Już św. Paweł Apostoł, zarówno w liście do Filipian, gdzie pozdrawia nie tylko biskupów, ale również i diakonów (por. Flp 1, 1), jak i w liście do Tymoteusza, w którym omawia przymioty i cnoty, wymagane do godnego sprawowania przez nich posługi diakońskiej (por. 1 Tm 3, 8-13) wskazuje na powagę posługi diakonów i na ich wsparcie posługi apostolskiej. Dlatego święcenia diakonatu już od prastarych czasów apostolskich miały w tradycji i praktyce Kościoła należne sobie miejsce. Starożytni pisarze kościelni, podkreślając godność diakonów, akcentują jednocześnie przymioty ducha i charakteru, wymagane do sprawowania tej posługi, a mianowicie wierność względem Chrystusa, nieskazitelność życia, posłuszeństwo biskupowi. Sobór Watykański II przypomniał, że diakoni mają szczególny udział w kapłańskiej misji Chrystusa. Są tak jak On sługami, a więc przysługuje im w Kościele zaszczytne miejsce. W Konstytucji dogmatycznej o Kościele Sobór uczy, że diakoni są uczestnikami posłannictwa i łaski Najwyższego Kapłana (KK 41).

Diakon w białej dalmatyce Ponadto Sobór Watykański II - po ponad tysiącu latach nieobecności - przywrócił posługę diakonatu stałego, a więc nie będącego jedynie etapem przygotowania do święceń kapłańskich. Diakonatu tego można udzielać mężczyznom, w tym również żonatym, żyjącym w sposób dojrzały i chrześcijański. W Polsce diakonat stały właściwie nie istnieje. W czerwcu 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski zdecydowała o wprowadzeniu go także w naszym kraju. Obecnie wyświęcono kilku pierwszych diakonów stałych.Więcej informacji o diakonach (również stałych) i ich posłudze w Kościele znajdziesz pod poniższymi adresami:

Jan Paweł II
Prowadźcie wszystkich do Chrystusa
Homilia podczas Mszy świętej 19.02.2000 - Jubileusz Diakonów Stałych
Kliknij tutajFormat HTML

Jan Paweł II
Złączmy siły dla dobra Kościoła
Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 20.02.2000 - Jubileusz Diakonów Stałych
Kliknij tutajFormat HTML

Jan Paweł II
Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 20.02.2000 - Jubileusz Diakonów Stałych
Kliknij tutajFormat Real Audio

Diakonat - serwis informacyjny w całości poświęcony posłudze diakonów
Kliknij tutajFormat HTML

prof. Michał Masłowski, Aleksander Pawlicki
Ręce gotowe do roboty
Rozmowa o diakonacie stałym i o obecności Kościoła w świecie
Kliknij tutajFormat HTML

ks. Dariusz Kwiatkowski
Diakon - ten, który służy
Kliknij tutajFormat HTML

Wiara.pl
Diakonat stały
Kliknij tutajFormat HTML

dk. Tomasz Chmielewski, Mariusz Malinowski
I Zjazd Diakonów Stałych w Polsce
Kliknij tutajFormat HTML

Wiara.pl
Jak zostać diakonem?
Kliknij tutajFormat HTML

Piotr Blachowski
Pozostać sługą Chrystusa
Kliknij tutajFormat HTML

Bogdan Sadowski
Mąż - ojciec - duchowny
Kliknij tutajFormat HTML

Bogdan Sadowski
Nie zastąpią księdza
Kliknij tutajFormat HTML

Józef Hampel
Jesteśmy gotowi do służby
Kliknij tutajFormat HTML

Przemysław Kucharczak
Po pracy założą stuły
Kliknij tutajFormat HTML

Marek Marczewski
Diakonat stały w Kościele w Polsce
Artykuł z miesięcznika "Nowe Życie" (IX 2001)
Kliknij tutajFormat HTML

Ks. Józef Świerczek
Kim są diakoni?
Kliknij tutajFormat HTML

Katolik.pl
Diakonat stały
Kliknij tutajFormat HTML

Amelia Pasternak
Skąd się wzięła hierarchia kościelna?
Kliknij tutajFormat HTML

Gość Niedzielny
Helleniści, diakon, prozelita
Z cyklu "Śladami Biblii"
Kliknij tutajFormat HTML

Radio Watykańskie
Diakonat stały - o podstawach i zadaniach
Kliknij tutajFormat Real Audio

Radio Watykańskie
Diakonat to służba
Rozmowa z diakonami o tradycji apostolskiej posługi diakonatu
Kliknij tutajFormat Real Audio

Radio Watykańskie
Nota nt. diakonatu kobiet
Zadania kobiet w Kościele
Kliknij tutajFormat Real Audio

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum