WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Poniedziałek, 1 stycznia 2018
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Uroczystość

W diecezji zamojsko-lubaczowskiej:
MATKI ODKUPICIELA, głównej Patronki diecezji

Jutrznia
(monastyczna LG)K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.


Brama wszelkiej łaski pełna
Otworzyła się przed Królem,
A gdy Chrystus przez nią przeszedł,
Znów zamknęła się na zawsze.

Syn Jedyny Najwyższego,
Stwórca świata, Mocarz wielki,
I Kościoła Oblubieniec
Stał się Dzieckiem czystej Matki.

On jest chlubą Rodzicielki,
A nadzieją wieczną dla nas;
Jak biblijny kamień z góry
Przyszedł świat obdarzyć łaską.

Niech się cieszy każdy człowiek,
Dzisiaj bowiem Zbawca ludzi
Przybył światu na ratunek,
By odkupić tych, co stworzył.

Chwała, cześć i uwielbienie
Chrystusowi, Słowu Ojca,
Zrodzonemu przez Dziewicę,
Która z Ducha Go poczęła. Amen.


1 ant. O cudowna wymiano! * Stwórca ludzkości przyjął duszę i ciało, / narodził się z Dziewicy, / a stając się prawdziwym człowiekiem, / obdarzył nas swoim Bóstwem.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
"Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. O cudowna wymiano! / Stwórca ludzkości przyjął duszę i ciało, / narodził się z Dziewicy, / a stając się prawdziwym człowiekiem, / obdarzył nas swoim Bóstwem.

2 ant. Spełniłeś, Panie, zapowiedzi Pisma, * kiedy w sposób cudowny rodząc się z Dziewicy, / zstąpiłeś jak deszcz na runo, aby zbawić ludzi. / Tobie chwała, nasz Boże!

Psalm 93
Chwałą Boga Stworzyciela
Zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę (Ap 19, 6. 7)

Pan króluje, oblókł się w majestat, †
Pan wdział potęgę i nią się przepasał, *
tak świat utwierdził, że się nie zachwieje.
Twój tron niewzruszony na wieki, *
istniejesz od wieków, Boże.
Rzeki podnoszą się, Panie, †
rzeki swój głos podnoszą, *
hucząc podnoszą się rzeki.
Ponad szum wód rozległych, †
od morskich fal mocniejszy *
jest Pan potężny w niebie.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, †
Twojemu domowi świętość przystoi, *
po wszystkie dni, o Panie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Spełniłeś, Panie, zapowiedzi Pisma, / kiedy w sposób cudowny rodząc się z Dziewicy, / zstąpiłeś jak deszcz na runo, aby zbawić ludzi. / Tobie chwała, nasz Boże!

3 ant. Maryja zrodziła nam Zbawiciela; * ujrzał Go Jan i zawołał: / Oto Baranek Boży, / oto Ten, który gładzi grzechy świata, / alleluja.

Pieśń (Dn 3, 52-57)
Hymn uwielbienia
Stwórca... jest błogosławiony na wieki (Rz 1, 25)

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest Twoje imię pełne chwały i świętości, *
uwielbione i wywyższone na wieki.
Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, †
który siedzisz na cherubach, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Maryja zrodziła nam Zbawiciela; / ujrzał Go Jan i zawołał: / Oto Baranek Boży, / oto Ten, który gładzi grzechy świata, / alleluja.

4 ant. Korzeń Jessego wydał latorośl, * zabłysła gwiazda z plemienia Jakuba: / Dziewica zrodziła Zbawiciela; / wielbimy Cię za to, nasz Boże.

Psalm 150
Chwalcie Pana
Śpiewajcie duchem, śpiewajcie i myślą, to znaczy: Chwalcie Boga waszą duszą i ciałem waszym (Hezychiusz)

Chwalcie Boga w Jego świątyni, *
chwalcie na cudownym Jego nieboskłonie.
Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *
chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.
Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *
chwalcie na harfie i cytrze.
Chwalcie Go bębnem i tańcem, *
chwalcie na strunach i flecie.
Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, †
chwalcie na cymbałach brzęczących. *
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Korzeń Jessego wydał latorośl, / zabłysła gwiazda z plemienia Jakuba: / Dziewica zrodziła Zbawiciela; / wielbimy Cię za to, nasz Boże.


Mi 5, 2. 3. 4a

Wyda ich Pan aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta Jego braci powróci do synów Izraela. I powstanie, a paść będzie mocą Pana, przez majestat imienia Boga swego, Pana. A Ten będzie pokojem.K.   Bóg objawił swoje zbawienie, * Alleluja, alleluja.
W.  Bóg objawił swoje zbawienie, / Alleluja, alleluja.
K.   Narodom dał poznać sprawiedliwość swoją.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Bóg objawił swoje zbawienie, / Alleluja, alleluja.


Łk 1, 68-79

Ant. Cudowna tajemnica objawiła się dzisiaj: natura doznała odnowy, * Bóg stał się człowiekiem; / niezmienny w swoim Bóstwie przyjął to, co ludzkie, niczego nie mieszając ani nie dzieląc.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Cudowna tajemnica objawiła się dzisiaj: natura doznała odnowy, / Bóg stał się człowiekiem; / niezmienny w swoim Bóstwie przyjął to, co ludzkie, niczego nie mieszając ani nie dzieląc.Wysławiajmy Chrystusa, który przez działanie Ducha Świętego narodził się z Maryi Dziewicy. Zanośmy do Niego pokorne błagania:
Synu Maryi, zmiłuj się nad nami!

Chryste, narodzony z Maryi Dziewicy, Ty byłeś Dzieckiem godnym podziwu i Księciem pokoju,
- zachowaj cały świat w pokoju i zgodzie.
Synu Maryi, zmiłuj się nad nami!

Nasz Królu i Boże, Ty przychodząc na świat cześć nam przywróciłeś,
- daj, abyśmy Cię wielbili wiarą i życiem przez wszystkie dni nasze.
Synu Maryi, zmiłuj się nad nami!

Panie, Ty się stałeś do nas podobny,
- spraw, abyśmy zawsze upodabniali się do Ciebie.
Synu Maryi, zmiłuj się nad nami!

Panie, Ty byłeś mieszkańcem naszej ziemi,
- spraw, abyśmy się stali współobywatelami Twojego królestwa.
Synu Maryi, zmiłuj się nad nami!

Po prośbach przełożony odmawia lub śpiewa Modlitwę Pańską aż do słów "i nie wódź nas na pokuszenie" włącznie, na którą wszyscy odpowiadają "ale nas zbaw ode złego". W razie nieobecności przełożonego Modlitwę Pańską odmawiają lub śpiewają wszyscy:

K. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
W. ale nas zbaw ode złego.Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego * przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona tę Godzinę kończy się mówiąc:
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

W oficjum odmawianym indywidualnie mówi się:
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

Zgodnie ze zwyczajem, Jutrznię można zakończyć wspomnieniem o braciach (siostrach) nieobecnych:
K. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W. I z naszymi braćmi (siostrami) nieobecnymi. Amen.


Wydawnictwo Benedyktynów - Tyniec

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Monastycznej Liturgii Godzin - © Copyright by Wydawnictwo Benedyktynów - Tyniec

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG