Módl się słuchając

W wersji PREMIUM
dostępne jest nagranie tej Godziny
w formacie MP3.

Dowiedz się więcej...


WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Poniedziałek, 1 stycznia 2018
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Uroczystość

W diecezji zamojsko-lubaczowskiej:
MATKI ODKUPICIELA, głównej Patronki diecezji

Jutrznia

Możliwość wydruku dostępna wyłącznie
dla użytkowników wersji premium

Wersja do druku - biało-czarna        Wersja do druku - kolorowa 

Pomoc
Hymn | Psalmodia | Czytanie | Responsorium krótkie
Pieśń Zachariasza | Prośby | Modlitwa

W wersji PREMIUM dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.


LG tom I: Własne, str. 432-433; LG skrócone: Własne, str. 177

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Brama wszelkiej łaski pełna
Otworzyła się przed Królem,
A gdy Chrystus przez nią przeszedł,
Znów zamknęła się na zawsze.

Syn Jedyny Najwyższego,
Stwórca świata, Mocarz wielki,
I Kościoła Oblubieniec
Stał się Dzieckiem czystej Matki.

On jest chlubą Rodzicielki,
A nadzieją wieczną dla nas;
Jak biblijny kamień z góry
Przyszedł świat obdarzyć łaską.

Niech się cieszy każdy człowiek,
Dzisiaj bowiem Zbawca ludzi
Przybył światu na ratunek,
By odkupić tych, co stworzył.

Chwała, cześć i uwielbienie
Chrystusowi, Słowu Ojca,
Zrodzonemu przez Dziewicę,
Która z Ducha Go poczęła. Amen.


Antyfony - LG tom I: Własne, str. 433; LG skrócone: Własne, str. 177-178
Psalmy - LG tom I: Niedziela I, str. 595-598; LG skrócone: Niedziela I, str. 726-728

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

1 ant. Korzeń Jessego wydał latorośl, * zabłysła gwiazda z Jakuba: / Dziewica zrodziła Zbawiciela; / chwała Tobie, nasz Boże.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
"Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Korzeń Jessego wydał latorośl, / zabłysła gwiazda z Jakuba: / Dziewica zrodziła Zbawiciela; / chwała Tobie, nasz Boże.

2 ant. Maryja zrodziła nam Zbawiciela; * ujrzał Go Jan i zawołał: / Oto Baranek Boży, / oto Ten, który gładzi grzechy świata. / Alleluja.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tej pieśni.

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, *
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

Ant. Maryja zrodziła nam Zbawiciela; / ujrzał Go Jan i zawołał: / Oto Baranek Boży, / oto Ten, który gładzi grzechy świata. / Alleluja.

3 ant. Maryja zrodziła Króla wieków * i zachowując chwałę dziewictwa, doznała radości matki, / żadna z kobiet na ziemi nie dorówna Jej w godności. / Alleluja.

Psalm 149
Radość świętych
Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Maryja zrodziła Króla wieków / i zachowując chwałę dziewictwa, doznała radości matki, / żadna z kobiet na ziemi nie dorówna Jej w godności. / Alleluja.


LG tom I: Własne, str. 433;
Mi 5, 2-3a. 4a

Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. A Ten będzie pokojem.


LG tom I: Własne, str. 433; LG skrócone: Własne, str. 178

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

K.   Pan okazał swoje zbawienie. * Alleluja, alleluja.
W.  Pan okazał swoje zbawienie. / Alleluja, alleluja.
K.   Na oczach narodów objawił sprawiedliwość swoją.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Pan okazał swoje zbawienie. / Alleluja, alleluja.


LG tom I: Własne, str. 434;
Łk 1, 68-79

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ant. Cudowna tajemnica objawiła się dzisiaj: * natura doznała odnowy, / Bóg stał się człowiekiem; / niezmienny w swoim Bóstwie przyjął to, co ludzkie, / niczego nie mieszając ani nie dzieląc.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Cudowna tajemnica objawiła się dzisiaj: / natura doznała odnowy, / Bóg stał się człowiekiem; / niezmienny w swoim Bóstwie przyjął to, co ludzkie, / niczego nie mieszając ani nie dzieląc.


LG tom I: Własne, str. 434; LG skrócone: Własne, str. 178

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Wysławiajmy Chrystusa, który przez działanie Ducha Świętego narodził się z Maryi Dziewicy. Zanośmy do Niego pokorne błagania:
Synu Maryi, zmiłuj się nad nami.

Chryste, narodzony z Maryi Dziewicy, Ty byłeś Dzieckiem godnym podziwu i Księciem Pokoju,
- zachowaj cały świat w pokoju i zgodzie.
Synu Maryi, zmiłuj się nad nami.

Nasz Królu i Boże, Ty, przychodząc na świat, cześć nam przywróciłeś,
- daj, abyśmy Cię wielbili wiarą i życiem przez wszystkie dni nasze.
Synu Maryi, zmiłuj się nad nami.

Panie, Ty się stałeś do nas podobny,
- spraw, abyśmy zawsze upodabniali się do Ciebie.
Synu Maryi, zmiłuj się nad nami.

Panie, Ty byłeś mieszkańcem naszej ziemi,
- spraw, abyśmy się stali współobywatelami Twojego królestwa.
Synu Maryi, zmiłuj się nad nami.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom I: Własne, str. 434; LG skrócone: Własne, str. 179

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Dziewicy, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan przewodniczy oficjum, zaleca się użycie uroczystego błogosławieństwa:

K. Bóg, źródło wszelkiego błogosławieństwa, niech wam hojnie udzieli łaski * i przez cały rok strzeże zdrowia waszej duszy i ciała.
W. Amen.
K. Niech Bóg zachowa w was prawdziwą wiarę, da niewzruszoną nadzieję * i cierpliwą miłość, która wszystko przetrwa.
W. Amen.
K. Niech Bóg w pokoju kieruje waszym życiem i waszą pracą: dzisiaj i zawsze wysłucha waszą modlitwę * i doprowadzi was do życia wiecznego.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG