WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Poniedziałek, 1 stycznia 2018
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Uroczystość

W diecezji zamojsko-lubaczowskiej:
MATKI ODKUPICIELA, głównej Patronki diecezji

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycje śpiewów.


Seduliusz

Witaj, Święta Boża Rodzicielko, * Ty wydałaś na świat Króla, * który włada niebem i ziemią na wieki wieków.

Albo:


por. Iz 9, 1. 5; Łk 1, 33

Światło zabłysło dzisiaj nad nami, * bo Chrystus nam się narodził. * Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, * Bóg Mocny, * Książę Pokoju, * Ojciec Wieczności, * a Jego królestwu nie będzie końca.

Sedulius; Ps 44, 2. 11-12
W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Salve sancta Parens, eníxa puérpera Regem, qui cælum terrámque regit in sæcula sæculórum.
Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea regi. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do liturgii.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Błogosławieństwo Boże

Lb 6, 22-27

Czytanie z Księgi Liczb

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.
Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».

Oto słowo Boże. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do pierwszego czytania.Ps 67 (66) 2-3. 5 i 8 (R.: por. 2a)

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

2Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
 niech nam ukaże pogodne oblicze.
3Aby na ziemi znano Jego drogę, *
 Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

5Niech się narody cieszą i weselą,
 bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
 i kierujesz narodami na ziemi.
8Niech nam Bóg błogosławi, *
 i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Ps 44, 3. 5

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Diffúsa est grátia in lábiis tuis: proptérea benedíxit te Deus in ætérnum.
Propter veritátem, et mansuetúdinem, et iustítiam: et dedúcet te mirabíliter déxtera tua.


Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z Niewiasty

Ga 4, 4-7

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.
Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze!» A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto słowo Boże. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do drugiego czytania.Por. Hbr 1, 1-2a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg
               do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach
               przemówił do nas przez Syna.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Allelúia. Post partum, Virgo invioláta permansísti: Dei Génitrix intercéde pro nobis.


Nadano Mu imię Jezus

Łk 2, 16-21
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Oto słowo Pańskie. 


W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do Ewangelii.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję rozważania na temat czytań.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję modlitwy powszechnej.
 

Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i Ty je doprowadzasz do pełnego rozwoju, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki dzięki Ci składamy za początek naszego zbawienia, * i prosimy, abyśmy z radością zebrali Jego owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Felix namque es, sacra Virgo María, et omni laude digníssima: quia ex te ortus est sol iustítiæ, Christus Deus noster.


55. Boże macierzyństwo Maryi

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali * oddając cześć Najświętszej Maryi, * zawsze Dziewicy.
Ona za sprawą Ducha Świętego * poczęła Jednorodzonego Syna Twojego, * i zachowując chwałę dziewictwa * wydała światu przedwieczną Światłość, * naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję wprowadzenia do prefacji.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do Modlitwy Pańskiej.
Hbr 13, 8

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, * ten sam także na wieki.

Zach 9, 9

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Exsúlta fília Sion, lauda fília Jerúsalem: ecce Rex tuus venit sanctus, et Salvátor mundi. 

Boże, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Rodzicielki Twojego Syna i Matki Kościoła, z radością przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, spraw, prosimy, * aby pomógł nam osiągnąć życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa przed rozesłaniem.
 

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, źródło wszelkiego błogosławieństwa, niech wam hojnie udzieli łaski * i przez cały rok strzeże zdrowia waszej duszy i ciała.
W. Amen.
K. Niech Bóg zachowa w was prawdziwą wiarę, da niewzruszoną nadzieję * i cierpliwą miłość, która wszystko przetrwa.
W. Amen.
K. Niech Bóg w pokoju kieruje waszym życiem i waszą pracą: dzisiaj i zawsze wysłucha waszą modlitwę * i doprowadzi was do życia wiecznego.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:   •  Paweł Szylak OP: To, co najważniejsze
   •  Wojciech Surówka OP: Imię Jezusa
   •  Michael J. Dodds OP: Słowo w pajęczej sieci
   •  Dominik Jarczewski OP: Przymierze i błogosławieństwo
   •  Michał Mitka OP: Maryja - obraz Kościoła
   •  Benedykt Malewski OP: Sztuka patrzenia
   •  Mateusz Łuksza OP: Stać się człowiekiem...
   •  Krzysztof Pałys OP: Nie muszę być zadowolony
   •  Paweł Trzopek OP: Bóg mówi do nas
   •  Wojciech Surówka OP: Rodzicielka
   •  Paweł Kozacki OP: Theotokos
   •  Dariusz Kantypowicz OP: Wymiary życia
   •  Marian Grabowski: Boża obietnica
   •  Stacja7.pl: Matka Boga
   •  Orygenes+: Nadano Mu imię Jezus
   •  ks. Leszek Smoliński: Droga zawierzenia
   •  ks. Leszek Smoliński: Najmiłosierniejsza ze stworzeń
   •  Piotr Blachowski: Wykupieni przez Boga
   •  Piotr Blachowski: Matka Matek
   •  Piotr Blachowski: Plan Boga
   •  ks. Janusz Mastalski: Umiejętność ustawienia hierarchii
   •  ks. Kazimierz Nawrocki: Trwajcie mocni w wierze z Maryją
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Plan, który Bóg ma względem mnie
   •  ks. Edward Staniek: Boża adopcja
   •  ks. Szymon Nosal: Matka Jezusowych braci
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Przemowa Boga do człowieka
   •  ks. Edward Staniek: Święty czas rodzinnego domu
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Maryja wzorem
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Kłopoty z czasem
   •  Andrzej Prugar OFMConv.: Maryjna wskazówka dla ucznia Jezusa
   •  ks. Tomasz Chudy SDS: Przystanąć na chwilę...

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG